Makkerspil og holdkamp

Makkerspil

I Makkerspil spiller 2 par mod hinanden. Par 1 sidder Nord-Syd; mens Par 2 sidder Øst-Vest. Pointgivning er som i sædvanlig l'Hombre; men i det endelige regnskab lægges Nord og Syd's score sammen som en samlet score for Par 1 og ligeledes med score for Par 2. Det par, der opnår den bedste score, vinder spillet.

Selvom der deltager 4 spillere i et makkerspil, så er der kun 3, som spiller ad gangen; men der foretages i visse spil en dynamisk udskiftning af en spiller undervejs. Udskiftningen sikrer, at ingen spilfører spiller mod sin makker (der jo har en interesse i at spillet går hjem). Hvis auktionen forløber sådan, at kontraktvinderens makker sidder med kort, overtages kortene af den spiller, der sidder ude. Denne udskiftning foretages automatisk.

Det beskrives måske bedst med et konkret eksempel: Hvis et spil starter med at Syd giver kort; så gives der kort til de 3 spillere Øst, Vest og Syd; mens Nord sidder ude. Efter kortgivningen starter auktionen, hvor de tre spiller afgiver meldinger, først Øst, så Vest osv. Lad os tænke os at Øst fik kontrakten og blev spilfører. Vest, der er Øst's makker, udgår derfor af spillet og overdrager sine kort til Nord. Øst kommer altså til at spille mod Par 1 (Syd og Nord), der som modstanderpar vil være meget motiverede for yde den bedst tænkelige modstand. Denne flyvende udskiftning foregår inden et eventuelt byt af kort og derefter forsætter spillet som normalt; men altså med Vest uden for spillet.

I næste runde giver Øst giver kort. Vest sidder udenfor ved kortgivningen og kommer kun ind i spillet, hvis enten Nord eller Syd vinder kontrakten.

Der spilles fast 40 spil i netlhombre.dk's Makkerspil. Efter de 40 spil stoppes spillet automatisk.

Til gennemførelse af spillet, benyttes 'NetPlayer [Makkerpar]' der er en specialudgave af NetPlayer, som kendes fra sædvanlig 3-personers E-l'Hombre. Der er selvfølgelig de nødvendige tilpasninger i NetPlayer [Makkerspil], så 4 spillere kan rummes på spillebordet og der holdes styr på oversidder og foretages overdragelse af kort, når der gennemføres 'flyvende' udskiftning.

Holdkamp

En holdkamp gennemføres mellem 2 hold, der hver består af 4 spillere. Der spilles parallelt på 2 borde (Bord 1 og Bord 2), hvor hvert hold stiller med et par til hvert bord. Det hold som sidder med et par i Nord-Syd på Bord 1 sidder med det andet par Øst-Vest på Bord 2. Hvert spil på de to borde, spilles med de samme kortgivninger. Så i f.eks 1. spil vil begge de 2 spillere, som sidder i Syd modtage de samme kort ved kortgivning osv. Ligesom de 2 spillere i Øst får samme kort og de 2 i Vest; mens Nord sidder over på begge borde. Og fordi Syd på Bord 1 og Syd på Bord 2 er fra hvert sit hold (osv), og fordi kortene i spil 1, ..., spil 40 gives ens på de 2 borde, og begge hold derfor får de samme 'gode' og 'dårlige hænder, kan man afgøre, hvilket hold der er bedst.

Spillet på de 2 borde foregår (bortset fra at der gives de samme kort) helt uafhængigt - på begge borde gennemføres der makkerspil.

Så meget kort fortalt, er en holdkamp blot 2 makkerspil, hvor de samme kort gives på begge borde.

Spillet gennemføres med 'NetPlayer [Makkerspil]', og de 2 borde kan ikke kommunikere sammen. Spillet på de to borde er som nævnt uafhængige, og det ene bord kan godt være hurtigere end det andet (F.eks Bord 1 er nået til spil 28; mens Bord 2 kun er nået til spil 23).

Generelt

Makkerspil og Holdkamp kan kun gennemføres som 'aftalt bord'. Dvs en spiller (eller kampleder) opretter et bord/kamp og giver navn og nøgle til de øvrige deltagere, som bruger dette til check-in.

Check-in er 'to-trins' raket. Først skal spiller foretage check in til bord/kamp med brug af nøgle og så vælge sin plads ved bordet i overensstemmelse med makker/hold. Når alle 4 (8 hvis det er holdkamp) har foretaget check in og valgt plads, så er 'holdopstillingen' klar og spillerne kan 'gå' til bordet (i NetPlayer [Makkerpar]) ved tryk på en knap.