Check-in ved åbent bord

Check-in er automatisk til næste aktive bord.
(Dit navn bliver vist på spillebordet)